Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

                                                                                                                        

Резултати от "Европейско кенгуру"2016/2017,:

 
Номерата,раздадени на учениците може и да са неточни.Официалните резултати и номера са тези:
 
170001341203 -Веселина-34 точки
 
170002252403-Виктор -32 т.
 
170000914803-Елизабет-41 т.
 
170002251703-Маги-47 т.
 
170002252503-Мария М.-46 т.
 
170002253503-Михаела-37 т.
 
170002251803-Радост-50 т.
 
170002254403-Елеонора-47 т.
 

 

 

Седмична програма -II срок

 

 

 КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                     СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА 

и зададените домашни работи

 24 АПРИЛ-28 АПРИЛ

Засичанот/до час

понеделник

24.04

вторник

25.04

сряда

26.04

четвъртък

27.04

петък

28.04

8.00

8.35

1 ФВС

Писане

 

Преразказ-стр14

 

 

ЧЕТЕНЕ

Извънкласно четене

Засичане на темп

писане-

Диктовка

 

 

МАТЕМАТИКА

Урок 109

     

 

 

дом.работа:

Четене на урока

 

дом :

Поправка на диктовката

дом.работа:

Урок 109

8.45

9.20

2 АЕ

ПИСАНЕ

Съгласни звукове и букви

(УТ 3, с. 13)

ПИСАНЕ

Буква "Щ"

 

 

МАТЕМАТИКА

Урок 108

БЕЛ-ИУЧ

 

 

     

дом: Ще бъде зададено на листче

дом: Ще бъде зададено на листче

дом.работа:

Урок 108

 

9.30

10.05

3

МАТЕМАТИКА

Урок 106

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ФВС МУЗИКА
   

дом.работа:

Урок106

 

       

10.25

11.00

4

ЧЕТЕНЕ

Дядо и ряпа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

 

МАТЕМАТИКА

Урок 107

АЕ ОКОЛЕН СВЯТ
   

дом:

Четене на урока

 

дом.работа:

Урок 107

   

11.10

11.45

5

ПИСАНЕ

Съгласни звукове и букви

12 ,стр

 

 

ЧАС НА КЛАСА

 

 

  МУЗИКА Танци
    дом.на листче        

11.55

12.30

6 -----------     МОДУЛ СПОРТ  

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна....Удължена до 11.01.2017 вкл.
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!