Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

 

 

НАШИТЕ ЗИМНИ КАРТИНИ:

ДОМАШНА РАБОТА  ЗА :

предмет

понеделник

23.01

 

вторник

24.01

 

сряда

25.01

 

четвъртък

26.01

 

петък

27.01

 

БЕЛ-четене

Четене на урока от буквара - "Ш"

Четене на урока от буквара - "г"

Четене на урока от буквара - "Г"

Четене на урока от буквара - "к"

 

 

БЕЛ-писане

главна ръкоп."Ш"

 

малка ръкописна "г"

главна ръкоп."Г"

малка ръкописна "к"

 

Математика

Урок 62

 

 

 

Урок №63

 

 

Урок  64 

 

 

 

Урок № 66

 

 

 

--------------

БЕЛ-ИУЧ --------------- ---------------- --------------- -----------------

 

Околен свят

/роден край/

---------------- ---------------- ---------------

 

------------------

Технологии 

/домашен бит

----------------

Доста лепила са свършили.

Моля подменете ги!

Тема:"Маска"

---------------

-----------------

------------------
Изобразително изкуство ---------------- ---------------- ---------------

 

 

------------------

      

 

 

 

Седмична програма:

 

 

 КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                     СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА:

 23-27 януари

 

от-до

Час

Понеделник

23.01.

 

Вторник

24.01

 

Сряда

25.01

 

Четвъртък

26.01

 

Петък

27.01

 

8.00-

8.35 ч.

1

 

Звук и буква "г"

Звук и буква "Г"

Звук и буква"к"

четене  писане

писане на главна  буква "К"

ФВС

 

 

 

8.45-

9.20 ч.

2

БЕЛ-писане

малка ръкоп."г"

 

 

БЕЛ-писане

глава пъкоп."Г"

 

 

БЕЛ-писане

 

Писане на малка ръкп."к"

 

 

МАТЕМАТИКА

Урок №66

БЕЛ-ИУЧ

Диктовка

"г" или "к"

9.30-

10.05 ч.

 

3

 

МАТЕМАТИКА

 

Урок63

МАТЕМАТИКА

 

Урок №64

МАТЕМАТИКА

 

Урок №65

ОКОЛЕН СВЯТ

 

 

 

 

МУЗИКА

 

 

 

10.25-

11.00 ч.

 

4

 

МУЗИКА

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

Маски

/от училищния комплект/

ножици,лепило,цветни моливи или флумастери

ФВС

 

 

 

 

 

ИИ

 

 

 

 

 

АЕ

 

 

 

 

11.10-

11.45 ч.

5

ТАНЦИ

ЧК 

АЕ

 

ИИ

 

 

11.55-

12.30 ч.

 

6

 

 

МОДУЛ-

спортни дейности

 

 

 

 

Моля,проверявайте редовно децата за паразити!

 

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна....Удължена до 11.01.2017 вкл.
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!