класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 
 
 
 

ПОСЛЕДНО!!!!

 

Четвъртък   / 30.10 /-   ПЪРВА СМЯНА   до    11.20 часа

 Занималня -     до      16.00 часа

 

 

Петък  31.10.2014 г.- неучебен ден!!

 

 

 

                            

ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЛОРИ,

КОИТО ПОДАРИХА ЧИСТО НОВ ПРИНТЕР НА КЛАСА!!

         

                       

                                               

 

 

 

Първите съставили стихове,разкази и направили рисунки и макети по проект

"Портрети в куплети"

 

 

 

Очакваме и други стихоплетци-художници   !!!!

Портрети в куплети

 

Бяло ,четирикрако-

цялото  в петна.

Къпеш го - те не падат.

Що е то?        /далматинец/

Автор:       Александър

 

Моят голдън ретривър Рон,

обича да играе с балон.

Пинчерът ми Джина,

яде като за осмина.

Моите кучета  добри,

играят  весели игри,

но всички трябва да знаят,

че много обичат да лаят.

Автор:       Росица

 

Немска овчарка

Мама пази я в кошарка,

с татко пази магазини.

Чудя се каква е тази марка?

Нарича се немска овчарка.

Автор:       Антонио

 

 

Късокрако,пакостливо,но добър приятел  на човека!

Що е то?               /дакел/

Автор:       Лори

 

 

Джина

МоЙто куче Джина,

по улицата мина,

с децата тя обича да играе

и много сладко лае

На гоненицата сега е ред,

тича тя след нас навред,

но не след дълго умори се

и под ореха на сянка скри се.

Автор:       Тея
 

 

Куче и коте

Моето куче Роки

си има приятел коте.

Ходят на рекичката

 да се къпят във водичката.

Автор:       Ивиана

 

Арло

Арло се събуди в хубав слънчев ден.

Отвори си очичките и се огледа във тревичките.

Видя в неговото дворче,пораснало е ново борче.

Макар и малко, то  бе много сладко.

Арло под неговата сянка легна и се протегна.....

Автор:       Мартин Чипев

 

 

 

 

Име на ученика

 

Самостоятелна работа   

Гласни звукове

23.10.2014 г.

 

Преразказ на басня

"Еленът и неговите рога"

22.10.2014 г

.

1

Александър

6-

6-

2

Антонио                                                            

4=

2

3

Ася 

5

5

4

Борис 

4+                 

5

5

Валентина 

6                 

6

6

Виктор 

5.5                

6-

7

Георги 

5.5                

6

8

Денис 

6-             

4

9

Денислава 

6-               

5.5

10

Джесика 

4+               

4

11

Ива 

4               

2

12

Ивиана 

4                

4

13

Илиян 

4                

4

14

Лора 

5.5               

отс.

15

Мартин  Ч.

5               

5

16

Мартин  С.

6-             

4

17

Надка 

2

2

18

Николай

5.5              

4

19

Радослав 

3              

3

20

Ралица 

отс.                

отс.

21

Рая

4.5               

4

22

Росица 

6-                

5.5

23

Симона 

4.5                

3

24

Тея 

6               

6-

ПРОГРАМА за първи учебен срок

 от – до 

 

Понеделник

 

 

Вторник

 

 

Сряда

 

 

Четвъртък

 

 

 

Петък

 

 

0

 

 

 

12.15-танци

 

 

1 час

13.00-13.40

четене

четене

БЕЛ-писм.упр.

Физическо възпитание

Математика-ЗИП

2

час

13.50-14.30

Български език

Български език

БЕЛ-писм.упр. или

Извънкласно четене

Английски 

език

Английски

език

3

час

14.40-15.20

Математика

математика

математика

математика

Човекът и обществото

4

час

15.40-16.20

Английски език

Домашен бит и техника

Човекът и природата

четене

Изобразително

изкуство

5

час

16.30-17.10

Физическо възпитание

Човекът и обществото

музика

БЕЛ-ЗИП

Изобразително 

изкуство

6

час

17.20-18.00

ИТ-СИП

Час на класа

-

-

-

ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ-  2014/2015 година:

 

1. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. /есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл./ коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. /зимна

02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. /пролетна

 

 2. Празници и неучебни дни:

22.ІХ. – Ден на независимостта на България

 6.X. - Следизборен ден

 1.ХІ. – Ден на народните будители

 25.ХІІ. – Рождество Христово

 3.ІІІ.– Национален празник на България

 1.V. – Ден на труда

 6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

 20.V.2015 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 22.V.2015 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.

 25.V.2015 – Ден на славянската писменост и култура

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!