Класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 

                                                                           

                                    

                

Име

математика

Тема:

Събиране на естествените числа

27.11

ЧО

Писмено разказване на част от урока

"Езическа България"

25.11

1

Александър

5- 4

2

Антонио

3 5

3

Ася

4 5.5

4

Борис

4.5 5

5

Валентина

6 6

6

Виктор

5.5 6

7

Георги

6 6

8

Денис

5.5 5-

9

Денислава

5 5.5

10

Джесика

4 4.5

11

Ива

4 5

12

Ивиана

5 4

13

Илиян

4 4+

14

Лора

6- 6

15

Мартин Ч.

6- 6-

16

Мартин С.

5 отс.

17

Надка

отс отс.

18

Николай

6 6

19

Радослав

отс. отс.

20

Ралица

5.5 6

21

Рая

5 3

22

Росица

6 6

23

Симона

4-5 6

24

Тея

5.5 6
     
   

      

                  

ЕЛЕКТРОННИ ПОМОЩНИЦИ:

                                      "Феите"-Ш.Перо :   http://www.slideboom.com/presentations/878194/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE---%D0%A4%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B5

                               Четене:      "Вълшебното камъче"

 

БЕ -                   Синоними и антоними:

ЧО- България в европейската християнска общност:

http://www.slideshare.net/atlantic/ss-presentation-926017

http://www.slideshare.net/vesiii/17-4-43638410?related=1

http://ucha.se/watch/2944/Balgariya-v-evropeyskata-hristiyanska-obshtnost--IX-%E2%80%93-X-v---chast-1

http://ucha.se/watch/2945/Balgariya-v-evropeyskata-hristiyanska-obshtnost--IX-%E2%80%93-X-v--chast-2

     

Електронен учебник по ЧО /раздел история/:

http://www.slideboom.com/presentations/600894/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%9E-%D0%B7%D0%B0-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.

 

 

 

                                                        

За сръчковци със свободно време......Коледни украси:

 

Програма  за първи срок

  от-до  ч. понеделник вторник сряда четвъртък петък
0 12.10-12.50 ---- ---- ---- танци-СИП ----
1 13.00-13.40 БЕЛ-ч БЕЛ-ч ФВС БЕЛ-ч математика
2 13.50-14.30 БЕЛ-б АЕ ЧП БЕЛ-б матем.-ЗИП
3 14.40-15.20 математика ФВС БЕЛ-п.у. АЕ БЕЛ-ЗИП
4 15.40-16.20 ЧО математика БЕЛ-п.у. математика ФВС
5 16.30-17.10 ИИ ДБТ ЧО музика АЕ
6 17.20-18.00 ИИ ЧК ИТ-СИП ----- -----

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  4 КЛАС:

 

Български език и литература  12 май 2016 г.


Математика                               10 май 2016 г.


Човекът и обществото             16 май 2016 г.


Човекът и природата               13 май 2016 г.

                                                         

         

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

 

11-15 АПРИЛ 2016 г.           ХОТЕЛ"ОРФЕЙ"    

гр. БАНСКО 255 ЛВ.




You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!