Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

                                                                                                                       ДОМАШНА РАБОТА ЗА   четвъртък-29.09 :

ПИСАНЕ: В ТЕТРАДКАТА "ЕЖКО  № 1 - 20 страница                                                                                                            

 

 МАТЕМАТИКАВ ПОМАГАЛО ПО МАТЕМАТИКА    - 

                УРОК №8  и 3 реда с цифра "2" в тетрадката с

                                          квадратчета.

 

   

          

ПАПКАТА С :

УЧЕБНИК, бои,четки и чашка  ЗА ЧАСА ПО

изобразително изкуство,

ЩЕ ОСТАНЕ В КЛАСНАТА СТАЯ СЛЕД ЧАСА

в четвъртък/29.09/

 

 

За часа по БЕЛ-ИУЧ/избираем учебен предмет/

в петък-30.09 ,трябва да се донесе

помагалото,ако вече не е в училище.

 

 

Седмична програма:

 

 

.          КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                               СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА? 

26-30 СЕПТЕМВРИ 

от-до

Час

Понеделник

26 .09

Вторник

27.09

Сряда

28.09

Четвъртък

29.09

Петък

30.09

8.00-

8.35 ч.

1

 

БЕЛ-четене

Дума ,звук

Буквар-стр.12 и 13

 

 

БЕЛ-четене

Звук

Буквар-стр.14 и 15

 

 

БЕЛ-четене

Текст,изречение

Буквар-стр.16 и 17

 

 

 

БЕЛ-п

Писане на елементи 

Учебна тетрадка №1

стр18 и 19

 

ФВС

 

 

8.45-

9.20 ч.

 

 

2

 

 

БЕЛ-писане

Уч.тетр.№1

стр-12 и 13

 

 

БЕЛ-писане

 Уч.тетр.№1

стр-14 и 15

 

 

БЕЛ-писане

Уч.тетр.№1

стр-16 и 17

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Урок№9

Събиране и изваждане.Знаци

 

 

 

БЕЛ-ИУЧ

Писане на елементи.

Звук,сричка,изречение

 

 

9.30-

10.05 ч.

 

3

 

МАТЕМАТИКА

Урок№6

Сравняване

МАТЕМАТИКА

Урок№7

Число и цифра 1

МАТЕМАТИКА

Урок№8

Число и цифра 2

 

ОКОЛЕН СВЯТ

Моето семейство

Моето училище

 

МУЗИКА

 

 

 

10.25-

11.00 ч.

 

4

 

МУЗИКА

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ФВС

 

ИИ

 

АЕ

 

11.10-

11.45 ч.

5

ТАНЦИ 

ЧК

АЕ

ИИ

 

11.55-

12.30

ч.

 

6

 

 

МОДУЛ-СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник и учебна тетрадка по английски

език се заплащат на касиера на класа или на

класния ръководител,който ще му ги

предаде.

27.00 лв.

 

 

 

ИМЕ

предали мед. картони 

платен учебник и тетрадка по АЕ

записани за

танци

записани за занималня

1

Ванеса Николаева Василева

да

да

да

да

2

Вероника Русева Панчева

да

да

да да

3

Веселина Светозарова Генова

да

да

- -

4

Виктор Сашов Димитров

да

да

- да

5

Виктория Петрова Петрова

да

да

да да

6

Владимир Илиянов Александров

да

да

- да

7

Даниел Антонов Михайлов

да

да

- да

8

Десислава Йорданова Дамянова

да

да

да да

9

Елеонора Филипова Иванова

да

да

да да

10

Елизабет Райнова Желязкова

да

да

да да

11

Елия Евгени Харизанова

да

да

да да

12

Иван Радославов Христов

да

да да

13

Кристиана Венцисл. Великова

да да

14

Любомир Димитров Каменов

да

да

- да

15

Магдалена Миленова Тодорова

да

да

да да

16

Мария Красимирова Коляшева

да

да

да да

17

Мария Ценкова Макакова

да

да

да да

18

Мартин Валентинов Гьошев

да

да

- да

19

Мартин Петров Петров

да

да

да да

20

Мартина Бисерова Везерова

да

да

да -

21

Михаела Крумова Маринова

да

да

да да

22

Радост Добромирова Желева

да

да

да да

23

София Калинова Станоева

да

да

да да

 

 

 

 

   

 You are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!