класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 
 
 
 

                                  ПРОЕКТИ "ПРОЛЕТ":                

  24.04.2015

СПОМЕНИ ОТ ЗЕЛЕНОТО УЧИЛИЩЕ:

ХУБАВИТЕ МАЖОРЕТКИ:

             

 

Име

Съчинение по опорнидуми и изрази

"Спуканата делва"

22.04.2015

Самостоятелна работа 

БЕ

Видове изречения

23.04.2015

Работен лист

ЧП

Скелет и мускули

22.04.2015

Самостоятелна

работа

 математика

Събиране, изваждане,умножение и деление до 1000

28.04.2015

Писмено изпитване

ЧО

Българското общество в миналото и днес

30.04.2015

1

Александър

5.5 4 5    

2

Антонио

3 3 3    

3

Ася

4 4 5    

4

Борис

5 4 4    

5

Валентина

5 6 6    

6

Виктор

5 5.5 5.5    

7

Георги

6 5.5 6    

8

Денис

5.5 5.5 5    

9

Денислава

5- 5.5 5    

10

Джесика

4.5 4.5 4    

11

Ива

4 4 5.5    

12

Ивиана

4.5 5.5 4.5    

13

Илиян

4.5 4 5    

14

Лора

5.5 4.5 5.5    

15

Мартин Ч.

6- 5 5    

16

Мартин С.

5.5 5 5    

17

Надка

-- -- --    

18

Николай

5 5 5    

19

Радослав

3.5 4- 4-    

20

Ралица

6 5.5 5    

21

Рая

6 5 5    

22

Росица

6 5 5    

23

Симона

3.5 4- 4    

24

Тея

6- 5.5 4    

 

 

 

         

 

Стягайте се!!

Годината приключва!!

Няма времееее!!!

                                                  

 

Програма за втори срок

 

 

 

    понеделник вторник сряда четвъртък петък
12.15ч. 0     танци-СИП   модул-спорт

13.00-

13.40

1-час

БЕЛ-четене

БЕЛ-четене

БЕЛ-писм.упр.

ФВС

БЕЛ-четене

13.50-14.30

2-час

БЕЛ-бълг.ез.

БЕЛ-бъл.ез.

БЕЛ-писм.упр.

или

извънкласно четене

АЕ

АЕ

14.40-15.20

3-час

Математика

Математика

Математика

БЕЛ-ЗИП

Матем.ЗИП

15.40-16.20

4-час

АЕ

ДБТ

ЧП

ЧО

ИИ

16.30-17.10

5-час

ФВС

Музика

ФВС

Музика

ИИ

17.20-18.00

6-час

ИТ-СИП

ЧК

 

 

 

 

 

                                ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ-  2014/2015 година:

 

1. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. /есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл./ коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. /зимна

02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. /пролетна

 

 2. Празници и неучебни дни:

22.ІХ. – Ден на независимостта на България

 6.X. - Следизборен ден

 1.ХІ. – Ден на народните будители

 25.ХІІ. – Рождество Христово

 3.ІІІ.– Национален празник на България

 1.V. – Ден на труда

 6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

 20.V.2015 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 22.V.2015 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.

 25.V.2015 – Ден на славянската писменост и култура

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 

      Какво трябва да знаем по ЧП в 3 клас:

http://www.slideshare.net/emeto/iii-15774430

 

                                                         Какво трябва да знам по ЧО в 3 клас:

http://www.slideshare.net/ssuser38f8f2/ss-28601533?related=2

http://www.slideshare.net/emeto/ss-15684018?related=4

                             Какво научих по български език в 3 клас?  1,2 и 3 част

 

http://bglog.net/nachobrazovanie/post/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA---3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81--I-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82

 

 

                                                                                                                             
You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!