Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

 

 

 

 

                                                                Моля,проверете децата за паразити!

 

 

     Часът по танци ще е в  петък-

5 -ти час!!

 

 

ВАЛЕНТИНКИ!!!

БРАВО НА ТАНЦЬОРИТЕ И ПЕВЦИТЕ:

ДОМАШНА РАБОТА  ЗА :

предмет

понеделник

20.02

 

вторник

21.02

 

сряда

22.02

 

четвъртък

23.02

 

петък

24.02

 

БЕЛ-четене

Четене на уроците -дж

Четене на урока "щ"

Четене на урока "Щ"

 

 

БЕЛ-писане

Писане на  "Дж"

 

Писане на малко "щ"

Писане на главно "Щ"

 

 

Математика

Урок №76

 

 

 

 

 

 

 

Урок 77

 

 

 

Урок 78

 

 

 

Урок 79

 

 

 

БЕЛ-ИУЧ --------------- ---------------- --------------- -----------------

Околен свят

/роден край/

---------------- ---------------- ---------------

----------------

 

Технологии 

/домашен бит

----------------

----------------

 

-----------------

------------------
Изобразително изкуство ---------------- 6 бр. тампончета за почистване на грим ---------------

----------------

 

------------------

      

 

 

 

Седмична програма -II срок

 

 

 КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                     СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА:

 20 февруари-24февруари

 

 

от/до час

понеделник

20.02

вторник

21.02

сряда

22.02

четвъртък

23.02

петък

24.02

8.00

8.35

1 ФВС

ЧЕТЕНЕ

Звукове и буква "щ"

ЧЕТЕНЕ

Звукове и буква "щ"

ЧЕТЕНЕ/ПИСАНЕ

дж дз щ

упражнение

МАТЕМАТИКА

Урок 81

8.45

9.20

2 АЕ

ПИСАНЕ

Писане на малко"щ"

ПИСАНЕ

писане на "Щ"

МАТЕМАТИКА

Урок 80

БЕЛ-ИУЧ

Дз  Щ

9.30

10.05

3

МАТЕМАТИКА

Урок 77

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

Картички 1 март

ТЕХНОЛОГИИ

 

ФВС МУЗИКА

10.25

11.00

4

ЧЕТЕНЕ

Звук и букви "дз"

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

Картички 1 март

МАТЕМАТИКА

Урок78,79

АЕ ОКОЛЕН СВЯТ

11.10

11.45

5

ПИСАНЕ

Писане на малко ръкоп."дз"

ЧАС НА КЛАСА   МУЗИКА Танци

11.55

12.30

6 -----------     МОДУЛ СПОРТ  

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна....Удължена до 11.01.2017 вкл.
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!