класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 
 
 
 

21.05 -спортен празник от 9.00-10.00 ч.

      /с г-жица Сталева/

Няма учебни занимания следобяд!!!

                           

20 и 22 май  - матури за  7 и 12 клас - неучебни за останалите .

25 май -почивен ден

 

На училище  :   26 МАЙ 

 

 

Раздаване на бележници -

29 май от 10.00 до 11.30 часа в класната стая!!

                                                                          

Изходно ниво

ЧО-                26.05

 

           

                                                                                                

                                                             

 

 

                                                                   

Уважаеми родители,

Трябва да попълните заявления за ЗИП,СИП и занималня ,за учебната 2015/2016 година.

Във формуляра ,който ще донесе Вашето дете, са подредени в следния ред:

ПИГ/занималня/                    - попълва се по желание

ЗИП-БЕЛ                                   - попълва се задължително

ЗИП-математика                       -попълва се задължително

СИП-танци                                 -попълва се по желание

СИП-Информ.технологии       -попълва се по желание

СИП-религия                             -попълва се по желание

 

 

Имената на ученик и родител се пишат във всяко заявление.Както и се подписва всяко,защото после се разделят и прикрепят към съответен списък.

Заявленията ще бъдат раздадени на 13 май.

Моля, до 20 май да обмислите какво ще посещава Вашето дете догодина и да ги върнете попълнени.

 

 

                                                       

                                                              

                                                               

 

 

 

                                                                   

 

 

Име

ИЗХОДНО

НИВО

ЧП

15.05.2015

 

ТОЧКИ В ТЕСТА:

ИЗХОДНО НИВО

БЕЛ

18.05.2015

 

ОЦЕНКИ:

ИЗХОДНО НИВО

МАТЕМАТИКА

19.05.2015

 

ОЦЕНКИ:

 

ИЗХОДНО НИВО

ЧО

26.05.2015

 

ОЦЕНКИ:

 

1

Александър

44 4.5 5-  

2

Антонио

35 3 3  

3

Ася

45 4 4.5  

4

Борис

43 4 4.5  

5

Валентина

45 6- 6  

6

Виктор

41 4.5 4  

7

Георги

45 5.5 6-  

8

Денис

42 5 4  

9

Денислава

36 5.5 5.5  

10

Джесика

41 4 5  

11

Ива

42 3.5 4  

12

Ивиана

45 5 4.5  

13

Илиян

39 4 4  

14

Лора

43 5.5 5.5  

15

Мартин Ч.

43 5 5.5  

16

Мартин С.

44 5- 6-  

17

Надка

ОТС. -- --  

18

Николай

41 4.5 5.5  

19

Радослав

39 3 3  

20

Ралица

44 6- 6-  

21

Рая

42 5 4.5  

22

Росица

45 5.5 5.5  

23

Симона

44 4 4  

24

Тея

44 5 5.5  

 

 

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 45

38-45   ОТЛИЧЕН

30-37   МНОГО ДОБЪР

22-29   ДОБЪР

14-21   СРЕДЕН

0- 13    СЛАБ

 

среден успех :  5.80 

СРЕДЕН УСПЕХ :   4.80 СРЕДЕН УСПЕХ: 4.80  
   

         

БРАВО!!!

 
           

 

РОДИТЕЛСКИЯТ АКТИВ НА КЛАСА СЪБИРА ПО 15 ЛВ НА УЧЕНИК ЗА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

ЗА СПРАВКА  :   0898592639/СВЕТЛА-ПРЕДСЕДАТЕЛ/

                                  ПРОЕКТИ "ПРОЛЕТ"/ 24.04.2015 / :

СПОМЕНИ ОТ ЗЕЛЕНОТО УЧИЛИЩЕ:

ХУБАВИТЕ МАЖОРЕТКИ:

 

 

                                ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ-  2014/2015 година:

 

1. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. /есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл./ коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. /зимна

02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. /пролетна

 

 2. Празници и неучебни дни:

22.ІХ. – Ден на независимостта на България

 6.X. - Следизборен ден

 1.ХІ. – Ден на народните будители

 25.ХІІ. – Рождество Христово

 3.ІІІ.– Национален празник на България

 1.V. – Ден на труда

 6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

 20.V.2015 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 22.V.2015 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.

 24,25.V.2015 – Ден на славянската писменост и култура

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 

      Какво трябва да знаем по ЧП в 3 клас:

http://www.slideshare.net/emeto/iii-15774430

 

                                                         Какво трябва да знам по ЧО в 3 клас:

http://www.slideshare.net/ssuser38f8f2/ss-28601533?related=2

http://www.slideshare.net/emeto/ss-15684018?related=4

                             Какво научих по български език в 3 клас?  1,2 и 3 част

 

http://bglog.net/nachobrazovanie/post/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA---3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81--I-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82

 

 

                                                                                                                             


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3. клас – изходно ниво

 

1.зад. Има маса, собствен обем и собствена форма.     

а)  твърдо тяло;

б)  течност;

в)  газ.
 

2.зад. Има маса и собствен обем, но няма

собствена формата, Лесно се прелива.     

а)  твърдо тяло;

б)  течност;

в)  газ.

 

3.зад. Заема формата на съда, в който се намира и лесно променя обема си.                  

 а)  твърдо тяло;            

б)  течност;               

в)  газ.

 
 

4. зад. Кои твърдения са правилни?

а) Въздухът прониква навсякъде и поддържа горенето.    Explosion 1: 3 т.б) Въздухът е добър разтворител и е прозрачна течност.       

 

в) Водата е добър разтворител и е прозрачна течност.        г) Водата прониква навсякъде и поддържа горенето.

д) Замърсяването на водата е вредно за природата.

       
    Explosion 1: 1 т.
 
 

 5.зад. Има ли нещо в „празната”  чаша?

 а) да;                  б) не.
 

6. зад. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича:      

           а) валеж;               б) кръговрат;               в) водовъртеж.

 
  Explosion 1: 4 т.

7.зад. Свържете двете части на изреченията:

                             Растенията             не се нуждаят от храна.

                                    Гъбите             използват светлината, за да произведат храната си.

                             Животните             изсмукват храната си от други организми.

Телата от неживата природа            се движат свободно и улавят храната си.
 

8.зад. Посочете средата на живот за:

                       акула                     в почвата
                    щъркел                     в морето
                пъдпъдък                     край реки , блата и езера
               дива свиня                    в равнините
             скален орел                    в горите
           попово прасе                    високо в планините

 
 

 

9.зад. Съставете хранителна верига с лисица, зърно, кокошка.

           …………………………………………………………..

10.зад. Свържете:

 

       растителноядни животни                    дива свиня, мечка

месоядни животни (хищници)                  катерица, зебра, елен

                     всеядни животни                   лъв, вълк, лисица
 

11.зад. Запишете към коя група растения са следните видове:

Explosion 1: 3 т.а) теменужка, здравец, детелина, кокиче  –  ................................

б) трънка, леска, роза, малина  –  ........................................

в) бор, орех, ябълка, бук, дъб  –  .........................................

 
  Explosion 1: 5 т.

12.зад. Запишете имената на 5 билки:

………………………………………………………………………………..

 
 

13.зад. Запишете имената на 2 ядливи гъби: 

……………………………………………………………………

 
 

14.зад. Свържете двете части на изреченията.  

                 Мозъкът                      събира и смила храната.

                 Сърцето                       е орган на дишането.
                Скелетът                       движи кръвта в тялото.
               Стомахът                       управлява цялото тяло.
           Белият дроб                       е опора на тялото.

15.зад. Попълнете пропуснатото в изреченията

Възрастният човек има ........ постоянни зъба.

Зъбите на малките деца са ....... и се наричат ...........................

 
  Explosion 1: 5 т.

      16.зад. Запишете 5 полезни за здравето храни.

…………………………………………………………………

 

 You are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!