Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2017/2018 година

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА

ИМЕ БЪЛГ.ЕЗИК МАТЕМАТИКА
1 ВАНЕСА МНОГО ДОБЪР ОТС.
2 ВЕРОНИКА МАНОГО ДОБЪР ДОБЪР
3 ВЕСЕЛИНА ДОБЪР ОТЛИЧЕН
4 ВИКТОР ДОБЪР ДОБЪР
5 ВИКТОРИЯ СРЕДЕН ДОБЪР
6 ВЛАДИМИР МНОГО ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
7 ДАНИЕЛ ДОБЪР ДОБЪР
8 ДЕСИСЛАВА ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
9 ЕЛЕОНОРА МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН
10 ЕЛИЗАБЕТ ОТЛИЧЕН ОТС.
11 ЕЛИЯ ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
12 КРИСИ ДОБЪР ОТЛИЧЕН
13 ЛЮБОМИР ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
14 МАГИ ОТЛИЧЕН ОТЛИЧЕН
15 МАРИЯ К. МНОГО ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
16 МАРИЯ М. МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН
17 МАРТИН Г. СРЕДЕН ОТЛИЧЕН
18 МАРТИН П. МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН
19 МАРТИНА  ОТЛИЧЕН ОТЛИЧЕН
20 МИХАЕЛА ДОБЪР МНОГО ДОБЪР
21 РАДОСТ ОТЛИЧЕН ОТЛИЧЕН
22 СОФИЯ МНОГО ДОБЪР ОТЛИЧЕН

 

 

Самосотятелните работи ще бъдат дадени за подпис от родител в понеделник /20.11.2017/.

Моля да бъдат върнати.

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА:

ЧАС ОТ-ДО

ПОНЕДЕЛНИК

20.11

ВТОРНИК

21.11

СРЯДА

22.11

ЧЕТВЪРТЪК

23.11

ПЕТЪК

24.11

1

13.00

13.35

четене

"Гарван и лисица"

 

околен свят

"Моето селище в миналото и днес "

 

математика

Урок №37 

 

английски език

 

------------------

математика ИУЧ 

Поправка на сам.работа

2

13.50

14.25

български език

"Разпазнаване на изреченията в БЕ" стр.20 

 

математика

Урок № 36

 

 български език

Мога да използвам подходящи думи и изречения 

Учебник стр.70

математика

Урок №38

физическо възпитание

 

3

14.40

15.15

английски език

 

-------------------

 

 

четене

"Канарче и котка"

"Върба и лазница"

 

 Учебна тетрадка №2 

стр.12

 

 

физическо възпитание

 

------------------

 

 

математика

ИУЧ

Събиране и изваждане до 100 с преминаване

4

15.40

16.15

музика

"Рожден ден"

"Нашето звънче"

 

български език

Разпознаване на изречения

стр.21

изобразително изкуство

"Леденото царство"

 

 

четене

"Фасул и трън"

Дядо Благо

 

 

български език

ИУЧ

Басните

5

16.30

17.05

математика

Урок №35

 

 

музика

"Композиторът разказва"

 

 

час на класа

Дневен режим

спортни дейности

 

-----------------

технологии

 

 

6

17.20

17.55

    танци    

 

Домашна работа за:

час

понеделник

20.11

вторник

21.11

сряда  

 22.11

четвъртък

23.11

петък

24.11

1

ЧЕТЕНЕ

Четене на урока Овчарчето и вълкът и

Гарванът и лисицата...

ОКОЛЕН СВЯТ

Учебна тетрадка:

"Забележителностите на моето селище"

 

МАТЕМАТИКА

урок  36

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

МАТЕМАТИКА ИУЧ

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

стр.23

МАТЕМАТИКА

Урок 35

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Да носят

български език -учебник

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

УРОК  37

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

 

3

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТЕНЕ

"Гарван и лесеца-"

  четене и писане в тетр.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Учебна тетрадка №2

 

ФВС

МАТЕМАТИКА ИУЧ

 

 

 

4

МУЗИКА

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Писане в учебна тетрадка

стр.24

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

 

 

 

ЧЕТЕНЕ

"Канарче и котка"и ...

четене и писане в уч.тетрадка

БЪЛГАРСКИ ИУЧ

 

 

 

5

МАТЕМАТИКА

Урок 34   

МУЗИКА 

 

ЧАС НА КЛАСА

 

СПОРТНИ ИГРИ

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПР.

 

6 ---- --- ТАНЦИ --- ----

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I - XII клас

 
You are visitor no.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!