класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 
 
 
 

                Проект - "Магазини"

На работа ,сръчковци!

 

 

Име на ученика

Самостоятелна работа

човекът и обществото

14.11.2014 г.

 

Самостоятелна работа

математика

Геометричен материал

   19.11.2014 г.            

Самостоятелна работа

Въздух и вода

 

19.11.2014 г.

Кратък преразказ

"На лов"

19.11.

 

1 Александър

5.5

6 6 5.5

2

Антонио              

3.5 3 4- 4

3

Ася 

4.5 3.5 5.5 4

4

Борис 

4.5 5.5 4.5 5.5

5

Валентина 

5.5 6 6 6

6

Виктор 

6 5.5 5.5 5

7

Георги 

6- 5.5 6 5.5

8

Денис 

4.5 4 5 4

9

Денислава 

5.5 5.5 -- 5.5

10

Джесика 

4 4.5 5 4

11

Ива 

3.5 4 4.5 5

12

Ивиана 

5.5 5.5 5.5 5.5

13

Илиян 

5.5 4 3.5 4.5

14

Лора 

6- 5- 6- 5.5

15

Мартин  Ч.

4.5 4.5 5.5 5

16

Мартин  С.

6- 5.5 5.5 5.5

17

Надка 

2 2 2 3

18

Николай

5.5 5.5 6- 5

19

Радослав 

3+ 2 3.5 3.5

20

Ралица 

6- 5.5 5.5 6

21

Рая

4.5 3- 4.5 5.5

22

Росица 

5.5 6 6- 6

23

Симона 

4 3.5 4.5 4.5

24

Тея 

5 5.5 6- 6

                                                                

 

 

 

До края на месец ноември се събират и

сумите за Училищното настоятелство:

 

10 лв.               за един ученик в училище

по 7.50 лв.       когато са двама 

по 5.00 лв.       за трима                                          

 

 

 

Застраховки :

Сумата е 2 лв.,но  имаме остатък от отстъпките за помагалата,така че ще съберем само по 1 лв.

Застрахователната полица ще кача тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА за първи учебен срок

 от – до 

 

Понеделник

 

 

Вторник

 

 

Сряда

 

 

Четвъртък

 

 

 

Петък

 

 

0

 

 

 

12.15-танци

 

 

1 час

13.00-13.40

четене

четене

БЕЛ-писм.упр.

Физическо възпитание

Математика-ЗИП

2

час

13.50-14.30

Български език

Български език

БЕЛ-писм.упр. или

Извънкласно четене

Английски 

език

Английски

език

3

час

14.40-15.20

Математика

математика

математика

математика

Човекът и обществото

4

час

15.40-16.20

Английски език

Домашен бит и техника

Човекът и природата

четене

Изобразително

изкуство

5

час

16.30-17.10

Физическо възпитание

Човекът и обществото

музика

БЕЛ-ЗИП

Изобразително 

изкуство

6

час

17.20-18.00

ИТ-СИП

Час на класа

-

-

-

                                ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ-  2014/2015 година:

 

1. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. /есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл./ коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. /зимна

02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. /пролетна

 

 2. Празници и неучебни дни:

22.ІХ. – Ден на независимостта на България

 6.X. - Следизборен ден

 1.ХІ. – Ден на народните будители

 25.ХІІ. – Рождество Христово

 3.ІІІ.– Национален празник на България

 1.V. – Ден на труда

 6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

 20.V.2015 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 22.V.2015 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.

 25.V.2015 – Ден на славянската писменост и култура

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 
You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!