Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

 

27 МАРТ /понеделник/

НЕУЧЕБЕН ДЕН

 

Моля,родители,изпратете ми снимки от празника

на буквите!!

 

 

 

 

Седмична програма -II срок

 

 

 КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                     СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА 

и зададените домашни работи

 28 март-31 март

 

 

от/до час

понеделник

27.03

НЕУЧЕБЕН

вторник

28.03

сряда

29.03

четвъртък

30.03

петък

31.03

8.00

8.35

1 ФВС

ЧЕТЕНЕ

Как тигъра беше наказан

Героите питат

стр 8-9

ЧЕТЕНЕ

Що е татковина

стр 12

ПИСАНЕ

 

Дума

стр.6

 

МАТЕМАТИКА

Урок 98

     

дом.работа:

Четене на урока.Разказване по картини

дом.работа:

Четене на урока

 

дом: Ще бъде зададено на листче

дом.работа:

Урок 98

8.45

9.20

2 АЕ

ПИСАНЕ

Изречение

стр.4

ПИСАНЕ

Култура на общуване

стр.5

МАТЕМАТИКА

Урок 97

БЕЛ-ИУЧ

Изречения-видове

 

     

дом: Ще бъде зададено на листче

дом: Ще бъде зададено на листче

дом.работа:

Урок 97

 

9.30

10.05

3

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

Пиленце-яйчице за Великденския базар

Материалите ще бъдат раздадени

ТЕХНОЛОГИИ

Великденски заек

Необходими са няколко тампончета за почистване на грим

ФВС МУЗИКА
   

дом.работа:

       

10.25

11.00

4

ЧЕТЕНЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

 

МАТЕМАТИКА

Урок 96

АЕ ОКОЛЕН СВЯТ
   

дом:

 

  дом.работа:Урок 96    

11.10

11.45

5

ПИСАНЕ

 

ЧАС НА КЛАСА

 

 

  МУЗИКА Танци
             

11.55

12.30

6 -----------     МОДУЛ СПОРТ  

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна....Удължена до 11.01.2017 вкл.
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!