Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2017/2018 година

 
 

Учител занималня    -   г-жа  Мариана  Везирева      тел:0885553712

 

 

Домашни работи за:

час

понеделник

25.09

вторник

26.09

сряда  

 27.09

четвъртък

28.09

петък

29.09

1

ЧЕТЕНЕ

"Месечко ясен" четене на урока и писане в учебната тетрадка

ОКОЛЕН СВЯТ

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА ИУЧ

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧЕТЕНЕ

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

3

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТЕНЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ФВС МАТЕМАТИКА ИУЧ
4

МУЗИКА

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

 

ЧЕТЕНЕ

 

БЪЛГАРСКИ ИУЧ

 

 

 

5

МАТЕМАТИКА

Урок 4

МУЗИКА 

 

 

 

 

ЧАС НА КЛАСА

 

 

 

 

СПОРТНИ ИГРИ

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПР.

 

 

 

 

6 ---- --- ТАНЦИ --- ----

 

Сърдечни благодарности

на всички родители за закупените навреме помагала!!

 

 

  • Подгответе  личните карти на учениците-попълнени и със снимка.

 

 

Не забравяйте и профилактичните карти от личния лекар/СРОК ДО 30.09/

 

 

     За ученическа застраховка/3 лв./ и помагало за безопасно давижение/5 лв./ ,моля да предадете на касиера на класа или класния ръководител общо  8 лева.

Застрахователната полица на класа ще Ви бъде предоставена ,когато е готова за целия клас .

Средства за Училищното настоятелство тази учебна година няма да бъдат събирани.

 

КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА:

ЧАС ОТ-ДО

ПОНЕДЕЛНИК

25.09

ВТОРНИК

26.09

СРЯДА

27.09

ЧЕТВЪРТЪК

28.09

ПЕТЪК

29.09

1

13.00

13.35

четене

"Картина"

околен свят

Аз и моите роднини

математика

Урок № 7

английски език математика ИУЧ 
2

13.50

14.25

български език

"Зная какво е звук и  буква" 

математика

Урок № 6

 български език

Разказвам за моето родно място 

математика

Урок №8

физическо възпитание
3

14.40

15.15

английски език

български език

Зная какво е звук и буква

писмени упр

УТ 2!!!

физическо възпитание

математика

ИУЧ

4

15.40

16.15

музика

четене

"Когато"-Г.Мишев

изобразително изкуство

четене

"Книжко мила"

български език

ИУЧ

5

16.30

17.05

математика

Урок №5

музика час на класа спортни дейности

технологии

"Вълшебна книжка" работа с хартия

6

17.20

17.55

    танци    

 

ТОВА СА УЧЕБНИЦИТЕ ,ПО КОИТО ЩЕ УЧИМ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА:

Зелено училище     х-л "Дива" с.Чифлика    

 
You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!