Класен ръководител : Мая Тодорова            

 
 

Национално външно оценяване

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

 

Отлично представяне!!Поздравления!!Браво!!!


 

 

 

Име 

матем.

точки-оценка

БЕЛ

точки -оценка

ЧП

точки-оценка

ЧО

точки-оценка

1

Александър 

20т.        6.00

     19        6.00

17        5.50 20  6.00

2

Антонио

12 т.       4.25

     14        4.75

15        5.00  19   6.00

3

Ася 

17 т.        5.50

     18        5.75

18        5.75 20   6.00

4

Борис 

18 т.        5.75

      15       5.00

17        5.50 20    6.00

5

Валентина 

17 т.         5.50

19        6.00

20       6.00 20    6.00

6

Виктор 

20 т.        6.00

17        5.50

17        5.50 20    6.00

7

Георги 

19 т.         6.00

20       6.00

17        5.50  20    6.00

8

Денис 

16 т.         5.25

14        4.75

19       6.00 17    5.50

9

Денислава 

16 т.        5.25

19        6.00

20       6.00 20   6.00

10

Джесика 

19 т.        6.00

17         5.50

15       5.00 19   6.00

11

Ива 

16 т.         5.25

17         5.50

16       5.25 18    5.75

12

Ивиана 

16 т.         5.25

15        5.00

15       5.00 18     5.75

13

Илиян

9 т.           3.50    

18        5.75

18       5.75 20     6.00

14

Лора

18 т.         5.75

18        5.75

18       5.75 20     6.00

15

Мартин Ч.

20 т.        6.00

18        5.75

18       5.75 19       6.00

16

Мартин С.

18  т.        5.75

19        6.00

20      6.00 20      6.00

17

Надка 

отс.           ---

               ----

---- ---

18

Николай 

20 т.         6.00

17        5.50

18       5.75 20    6.00

19

Радослав 

5 т.           2.00

15        5.00

17       5.50 17     5.50

20

Ралица 

19  т.         6.00

18        5.75

17       5.50 20    6.00

21

Рая 

13  т.         4.50

15        5.00

12       4.25 18    5.75

22

Росица 

19  т.         6.00

17        5.50

18       5.75 20     6.00

23

Симона 

16  т.         5.25

16       5.25

12       4.25 20    6.00

24

Тея 

20  т.        6.00

18       5.75

19       6.00 19     6.00
   

среден

успех:

5.34

среден успех:

5.51

 

 

 

 

среден

успех:

5.48

 

 

среден успех

5.92

 

 

Класът е на първо масто по всички предмети

от всички четвърти класове!!!!!Браво!!!

 

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
КЪМ ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ

от 0 до 6 точки - слаб 2,00

7 точки - среден 3,00
8 точки - среден 3,25
9 точки - добър 3,50
10 точки - добър 3,75

11 точки - добър 4
12 точки - добър 4,25
13 точки - много добър 4,50
14 точки - много добър 4,75

15 точки - много добър 5,00
16 точки - много добър 5,25
17 точки - отличен 5,50
18 точки - отличен, 5,75

19 точки - отличен 6,00
20 точки - отличен 6,00

Поздравления за танцьорите,представили се

отлично и на изпращането на 12 клас ,и на

Карнавала на приказните герои!Браво!

                                             

Изходни нива:

 

 

Име на ученика

БЕЛ

11.05

математика

09.05

1

Александър Станиславов Сергиев

5.5

5

2

Антонио Антониов Есов

4

3

3

Ася Атанасова Кирова

5

4

4

Борис Христов Гьошарков

5

4

5

Валентина Марианова Крумова

6-

5.5

6

Виктор Георгиев Данов

5.5

5

7

Георги Георгиев Ангелов

6-

5.5

8

Денис Венелинов Зашев

5.5

5

9

Денислава Даниелова Иванова

6-

5.5

10

Джесика Ангелова Петкова

4.5

4.5

11

Ива Ивайлова Дойчинова

4.5

4

12

Ивиана Ивайлова Каменова

4.5

4

13

Илиян Николаев Игнатов

4

4

14

Лора Мануелова Атанасова

5.5

5

15

Мартин Александров Чипев

6

5.5

16

Мартин Николаев Станчев

6

5

17

Надка Славкова Павлова

--

--

18

Николай Атанасов Колев

6

5

19

Радослав Радославов Цеков

3

3

20

Ралица Орлинова Вълкова

6

5.5

21

Рая Ивайлова Райчева

5

5

22

Росица Росенова Милчева

6

5.5

23

Симона Свиленова Цветкова

6-

4.5

24

Тея Роберт Папазян

6

6-

    

 

 

 

Как ще учим и почиваме през

 

месец май?

 

П В С Ч П С Н
         

 

 

1
2 3 4

5 Празник на училището неучебен

6 7 8
9

10

НВО-матем

9.30 ч. в училище,

от 10.00 започва външното оценяване

11

12

НВО-БЕЛ

от 9.30 ч.

13

НВО-ЧП

от 9.30 ч.

14  Учим с програмата за 23 май 15

16

НВО-ЧО

от 9.30 ч.

 

17

13.00-18.00ч.

18

ДЗИ

неучебен

19

спортен празник

 

9.30-11.00ч.

20

ДЗИ

неучебен

21

 

22

23

отработен

на 14.05

24

25

неучебен

26

 

27

предаване на учебници

28 29
30

31 

Раздаване на удостоверения

16.00ч. в актовата зала на голяма сграда 

         

 

 

 

 

"Симеон"

Браво на Тони!!

         You are visitor no.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!