класен ръководител :  Мая Тодорова                

 
 
 
 
 

23 декември:

тържество-почерпка,танци

/без родители/

от 8.00 до 10.00 часа

 

Проект "Магазини"

 

Коледната ни класна стая: 

 

 

Име на ученика

Самостоятелна 

работа по БЕ

"Образуване на думи"

11.12.2014

 

Самостоятелна работа по математика

Събиране и изваждане до 1000 

15.12.2014

 

Самостоятелна работа по ЧО

от 17 до 22 урок/най-важното/

16.12.2014

 

Работен лист по ЧП  върху урока

"Как растенията и животните оцеляват?"

19.12.2014

1 Александър 5.5 5.5 5.5 6-

2

Антонио           

3.5 2 3.5 3

3

Ася 

4.5 5- 5.5 5.5

4

Борис 

4 4 5.5 5

5

Валентина 

6- 5.5 6 6

6

Виктор 

5.5 -- 6- отс

7

Георги 

6 5.5 6 6-

8

Денис 

4.5 4.5 5 4.5

9

Денислава 

5.5 5 5 5

10

Джесика 

5.5 4 4 4.5

11

Ива 

3.5 4 3- 3

12

Ивиана 

5.5 5+ 3.5 5

13

Илиян 

4 5+ 4 5

14

Лора 

-- 6 6 5

15

Мартин  Ч.

4.5 5+ 5.5 5.5

16

Мартин  С.

5 5 5.5 5.5

17

Надка 

2 отс отс отс

18

Николай

5 6- 5.5 5.5

19

Радослав 

3 3 4 5

20

Ралица 

6 5- 5.5 5

21

Рая

-- 4 5.5 4

22

Росица 

5 6- 6- 5.5

23

Симона 

4 4 5.5 5

24

Тея 

6-

4 5.5 6-
       

Работите са предадени за подпис от родител.

 

                                                                

 

                                ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ-  2014/2015 година:

 

1. Ваканции:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. /есенна

24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл./ коледна

31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. /зимна

02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. /пролетна

 

 2. Празници и неучебни дни:

22.ІХ. – Ден на независимостта на България

 6.X. - Следизборен ден

 1.ХІ. – Ден на народните будители

 25.ХІІ. – Рождество Христово

 3.ІІІ.– Национален празник на България

 1.V. – Ден на труда

 6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   

 20.V.2015 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

 22.V.2015 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.

 25.V.2015 – Ден на славянската писменост и култура

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 
You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!