Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

31.10./понеделник/ и  01.11.2016 /вторник/-

неучебни дни !

 

 

 

ПЪРВИ "В" КЛАС  ТВОРИ !!!!

 

 

 

 

          Уважаеми родители,

сърдечни благодарности за подарените

книги!!

 

 

ДОМАШНА РАБОТА  ЗА :

предмет

понеделник

31.10

неучебен

вторник

01.11

неучебен

сряда

2.11

четвъртък

27.10

петък

28.10

БЕЛ-четене         -----------------
БЕЛ-писане

 

 

 

 

 

------------------
Математика

 

 

урок  25

 

 

------------------
БЕЛ-ИУЧ --------------- ---------------- ---------------- ------------------ ................

Околен свят

/роден край/

---------------- ---------------- ----------------   ------------------

Технологии 

/домашен бит

----------------

 

----------------

------------------

------------------
Изобразително изкуство ---------------- ---------------- ---------------

 

 

------------------

      

Училищното Настоятелство

определи годишна такса от 5 лв за всеки ученик на 101 СУ

и 3 лв за застраховка .

 

Сумата от 8 лв. да се даде на касиера * на класа или

на класния ръководител,който ще му я предаде.

Срок  -до 31 октомври.

 

* майката на Ванеса

Седмична програма:

 

 

.          КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                               СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА?

 24-28 октомври

 

от-до

Час

Понеделник

24.10

Вторник

25.10

Сряда

26.10

Четвъртък

27.10

Петък

28.10

8.00-

8.35 ч.

1

 

БЕЛ-четене

 

Звук и буква "Е"

Буквар

БЕЛ-четене

Звук и буква "и"

Буквар

БЕЛ-четене

Звук и буква "И"

Буквар

 

БЕЛ-четене

 Гласни звукове и букви  обобщение

стр 30,31

ФВС

 

 

8.45-

9.20 ч.

 

 

2

 

 

БЕЛ-писане

 ръкописна "Е"

Уч.тетр.№2

 

БЕЛ-писане

 ръкописна "и"

 Уч.тетр.№2

 

БЕЛ-писане

ръкописна "И"

Уч.тетр.№2

 

МАТЕМАТИКА

Урок№25

Число и цифра 7

БЕЛ-ИУЧ

Гласни звукове и букви

сам.работа

9.30-

10.05 ч.

 

3

 

МАТЕМАТИКА

Урок№22

Число и цифра 6

МАТЕМАТИКА

Урок№23

Събиране и изваждане до 6

МАТЕМАТИКА

Урок№24

Събиране и изваждане до 6

ОКОЛЕН СВЯТ

Права и отговорности

МУЗИКА

"Медна свирка"

разучаване

10.25-

11.00 ч.

 

4

 

МУЗИКА

Танц на пиленцата

ТЕХНОЛОГИИ

за детската стая-пиленце

 

ФВС

ИИ

 

АЕ

11.10-

11.45 ч.

5

ТАНЦИ

 

ЧК

Кръстовища

АЕ

ИИ

 

 

11.55-

12.30 ч.

 

6

 

 

МОДУЛ-

спортни дейности

 

 

 

 

 

ИМЕ

платени 5 лв. за Настоятелство платени 3 лв застраховка

1

Ванеса Николаева Василева

   

2

Вероника Русева Панчева

да да

3

Веселина Светозарова Генова

да да

4

Виктор Сашов Димитров

да да

5

Виктория Петрова Петрова

да да

6

Владимир Илиянов Александров

да да

7

Даниел Антонов Михайлов

да да

8

Десислава Йорданова Дамянова

да да

9

Елеонора Филипова Иванова

да да

10

Елизабет Райнова Желязкова

да да

11

Елия Евгени Харизанова

да да

12

Иван Радославов Христов

   

13

Кристиана Венцисл. Великова

   

14

Любомир Димитров Каменов

да да

15

Магдалена Миленова Тодорова

да да

16

Мария Красимирова Коляшева

да да

17

Мария Ценкова Макакова

да да

18

Мартин Валентинов Гьошев

да да

19

Мартин Петров Петров

да да

20

Мартина Бисерова Везерова

да да

21

Михаела Крумова Маринова

да да

22

Радост Добромирова Желева

да да

23

София Калинова Станоева

да да

 

 

   

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

/при балотаж и 14.11. е неучебен/
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!