Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

В А Ж Н О!!

НА 30 МАЙ  КЛАСЪТ ЩЕ ПЪТУВА ДО ГР.САМОКОВ ПО ПРОЕКТ -БЕЗПЛАТНО!

Моля,попълнете декларации за съгласие,които

ще бъдат раздадени на 26 май и трябва да са

подписани до понеделник /29 май/

  • Заминаване към 9.00 ч/.Нека да дойдат в 8.00 ч. в класната стая./
  • Пристигане до 16.00 ч. /Ще останат с г-жа Николова,ако нямате възможност да ги вземете./
  • Обяд е подсигурен.Да си вземат вода за път.
  • Децата,чиито родители отказват да пътуват ,ще учат с друг клас.
  • При непопълнени декларации за съгласие ,ученикът не пътува.

                                    Раздаване на удостоверения

на 31 май от 10.00  до 12.00 ч.в класната стая.

Няма да има занималня следобяд.

Учениците да дойдат в 8.00 ч. в училище,а родителите в 10.00ч.

 

 

 

Уважаеми родители,

     Безплатни закуски в 10.00 ч. и храна в стола

ще има  до края на годината./26,29 май/

На 30 май сме на екскурзия.Ще вземем

безплатните закуски в автобуса.

 КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                     СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА 

 

 29 май-31 май

 

от/до

час

понеделник

29.05

вторник

30.05

 

сряда

31.05

8.00

8.35

 

 

1

Дописване на непопълнени теми.

 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЯ ДО гр. САМОКОВ

ЩЕ ПОСЕТИМ УЧИЛИЩЕ В ГРАДА И ЩЕ УЧАСТВАМЕ С ПЕСЕН В ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТА.

 

 

Приключване на учебната година.Раздаване на удостоверения за завършен първи клас в класната стая.

Начало 10.00 ч./за родители и гости/

За учениците-8.00 ч.

 

 

8.45

9.20

 

 

2

 

 

Дописване на непопълнени теми

 

 

 

 

9.30

10.05

3

Репетиция за тържеството

 

 

 

10.25

11.00

4

Украса на класната стая.

Инструкции за пътуването на 30 май

Ще си вземат обратно донесените в училище папки по изобразително изкуство , технологии и гуменките по ФВ.

 

 

 

 

11.10

11.45

5

Игри 

 

 

 

 

 


За празника на детето:

На 1 юни от 17.00 ч  в Музикалния театър /до пл.Васил

Левски/-"Пепеляшка"

Вход-СВОБОДЕН!

ВРЕМЕТРАЕНЕ -ОКОЛО  1 ч.  15 мин.You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!