класен ръководител :  Мая Тодорова

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Честито успешно завършване на втори клас !

         

             Весела , слънчева  

     и   щастлива ваканция  !!!!!

                                          

                                                                                                 

 

Не забравяйте книжките...

и таблицата!!!!

 

 

 

клас първо полугодие второ полугодие
оценка         3              4              5                6          3            4              5              6
2 клас/бр.думи     <40         40 -50      50 -60       60 -70       <50      50 - 60      60 - 70     70 - 80  
3 клас/бр.думи    < 60         60 -70      70 -80       80 -90       <70      70 - 80      80 - 90     90 -100  
4 клас/бр.думи     <75         75-85       85-95        95-105        < 80     80-90        90-100     100-120

 You are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!