Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2016/2017 година

 
 

ПЪРВИ "В" КЛАС  ТВОРИ !!!!

 

ДОМАШНА РАБОТА  ЗА :

предмет

понеделник

05.12

 

вторник

06.12

 

сряда

07.12

 

четвъртък

08.12

 

петък

09.12

 

БЕЛ-четене Четеке на урока "П" Четеке на урока "в" Четеке на урока "В" Четеке на урока  -----------------
БЕЛ-писане

Главна ръкописна "П"

Препис на урока от буквара

Малка ръкописна "в"

Препис на урока 

Главна ръкописна "В"

Препис на урока 

 

 

------------------
Математика

Подготовка за самостоятелна работа 

Събиране и изваждане до 10

 

 

Урок№ 43

Събиране и изваждане до 10

Урок№ 44

 

 

 

Урок №45

 

 

 

------------------
БЕЛ-ИУЧ --------------- ---------------- --------------- -----------------

 Поправка на диктовката

Упражнение 4  и 5 към урока "Б"

Околен свят

/роден край/

---------------- ---------------- ---------------

 

------------------

Технологии 

/домашен бит

----------------

Зимна украса 

Материали от албума към учебника

 

---------------

-----------------

------------------
Изобразително изкуство ---------------- ---------------- ---------------

 

 

------------------

      

Welcome

This is a sample text. Please replace it by your own content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Коледно празненство за първи клас на 19.12.2016 от 10.00 ч. до 12.00 ч.

в училищния салон.

Дядо Коледа,програма с участие и на децата,подаръци.Цена 9.00 лв./ПО ЖЕЛАНИЕ!!!/

Срок за събиране на сумата до 16.12./вкл./

/Учебен ден.Ще имат и занималня./

 

№        име платил за Коледно тържество
1. Ванеса да
2. Вероника  
3. Веселина  
4. Виктор да
5. Виктория  
6. Владимир да
7. Даниел  
8. Десислава да
9. Елеонора да
10. Елизабет да
11. Елия да
12. Иван  
13. Кристиана   
14. Любомир  
15. Магдалена да
16. Мария К. да
17. Мария М. да
18. Мартин Г. да
19. Мартин П. да
20. Мартина да
21. Михаела  да
22. Радост да
23. София  

 

 

Седмична програма:

 

 

.          КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ

                               СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА?

 5-9 декември

 

от-до

Час

Понеделник

5.12.2016

 

Вторник

6.12

Сряда

7.12

Четвъртък

8.12

Петък

9.12

8.00-

8.35 ч.

1

 

Звук и буква "в"

Буквар

Звук и буква "В"

Буквар

Звук и буква "ф"

Буквар

 

четене "Коледа"буквар

Диктовка

 

 

ФВС

 

 

8.45-

9.20 ч.

2

БЕЛ-писане

ръкописна"в"

БЕЛ-писанеръкописна "В"

БЕЛ-писанеръкописна "Ф"

МАТЕМАТИКА

Урок№46-47

 

 

БЕЛ-ИУЧ

 

9.30-

10.05 ч.

 

3

 

МАТЕМАТИКА

Самостоятелна работа -събиране и изваждане до 10

 

МАТЕМАТИКА

Урок №44

 

МАТЕМАТИКА

Урок№45

 

ОКОЛЕН СВЯТ

Групи растения

МУЗИКА

 

10.25-

11.00 ч.

 

4

 

МУЗИКА

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ

Украса на класната стая

 

 

ФВС

 

 

 

ИИ

Зимен пейзаж

 

 

АЕ

 

 

 

11.10-

11.45 ч.

5

ТАНЦИ

 

ЧК

Коледни празници

АЕ

 

ИИ

Зимен пейзаж

 

11.55-

12.30 ч.

 

6

 

 

МОДУЛ-

спортни дейности

 

 

 

 

Моля,проверявайте редовно децата за паразити!

 

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
 

ваканции:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


./files/ucheben_kalendar_16-172.jpg

 
You are visitor no.

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!