Класен ръководител : Мая Тодорова            

учебна 2017/2018 година

 
 

Еднодневна екскурзия -27.10.-Витоша-22 лв.

/застраховка,музеи,път/

Посетителски център, Драгалевски манастир, НИМ

Сумата трябва да бъде предадена до 20.10.

 

 

Раздадени са декларации за съгласие от родителите.Моля да са подписани и върнати в най-кратък срок.

Да си носят сандвичи и вода за обяд.

 

 

Учениците,които не заминават ще учат в сборен клас.Има и занималня./Присъствието е задължително.Пишат се отсъствия/

Заявили желание / платили сумата:

име  
1 Ванеса  
2. Вероника 22 лв.
3. Виктор 22 лв
4. Виктория  
5. Влади  
6. Елеонора  
7. Елизабет  
8. Криси  
9. Любомир 22
10 Маги  
11 Мария М. 22
12 Мартин П. 22
13 Мартин Г. 22
14 Мартина 22
15 Михаела  
16 Радост 22
17 София  
18 Деси 22
19 Даниел  
20    
21    
22    

 


КАКВИ ТЕМИ ЩЕ ВЗЕМЕМ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА:

ЧАС ОТ-ДО

ПОНЕДЕЛНИК

16.10

ВТОРНИК

17.10

СРЯДА

18.10

ЧЕТВЪРТЪК

19.10

ПЕТЪК

20.10

1

13.00

13.35

четене

"Листата"

Е.Пелин

околен свят

"Опознавам селищата в България"

 

математика

Урок № 19

 

английски език

 

------------------

математика ИУЧ 

Чертане

2

13.50

14.25

български език

"Мога да откривам ударени срички" 

математика

Урок № 18

 

 български език

Мога да общувам чрез различни изразни средства  

математика

Урок №20

Обиколка на квадрат триъгълник..

физическо възпитание

 

3

14.40

15.15

английски език

 

-------------------

 

 

четене

"Най-обичам у дома"

писмени упр

УТ 2!!!

физическо възпитание

 

------------------

 

 

математика

ИУЧ

Обиколка

4

15.40

16.15

музика

"Веселата тамбура"

 

 

български език

"Мога да откривам ударена сричка "

 

изобразително изкуство

"В царството на животните"

четене

"Баба"-Д.Габе

 

 

български език

ИУЧ

Как се подреждат думите по азбучен ред

5

16.30

17.05

математика

Урок №17

 

 

музика

"Седнало е Джоре"

 

 

час на класа

На автобусната спирка

 

спортни дейности

 

-----------------

технологии

Празничен календар

 

6

17.20

17.55

    танци    

 

Домашни работи за:

час

понеделник

16.10

вторник

17.10

сряда  

 18.10

четвъртък

19.10

петък

20.10

1

ЧЕТЕНЕ

"Есен" четене на урока и писане в уче.тетр.

ОКОЛЕН СВЯТ

Учебна тетрадка

"Аз и моите съученици"

 

 

 

МАТЕМАТИКА

урок 18

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА ИУЧ

 Решаване на допълнителни

задачи/раздадени на лист/

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Мога да подреждам буквите по азбучен ред

МАТЕМАТИКА

Урок 17

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Поправка на сгрешени думи в тетрадка №2 от предишната седмица

 

 

 

МАТЕМАТИКА

УРОК 19

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

3

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТЕНЕ

"Листата"

четене на урока  и писане в учебна тетрадка

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Да носят

Тетрадка 2

ФВС

МАТЕМАТИКА ИУЧ

 

4

МУЗИКА

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Писане в учебна тетрадка

Мога да откривам ударена сричка

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

 

 

 

ЧЕТЕНЕ

Четене на урока"Най -обичам у дома"

Писане в тетрадката

БЪЛГАРСКИ ИУЧ

Помагалото по БЕЛ

Поправка на диктовката от предишния урок

 

5

МАТЕМАТИКА

 

Урок 16

МУЗИКА 

 

 

 

 

 

ЧАС НА КЛАСА

 

 

 

 

 

СПОРТНИ ИГРИ

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПР./Албумите са в клас/

 

6 ---- --- ТАНЦИ --- ----

 

В час по изобразително изкуство:
You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!